Cookieverklaring

Dit is het cookiebeleid van SIMPELzorg B.V. (hierna te noemen “SIMPELzorg”, "wij," "ons" of "onze"),

een onderneming met adres Staartblauwtje 16, Nijkerk. SIMPELzorg is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder nummer 72356782. Dit cookiebeleid legt uit hoe wij cookies gebruiken en hoe wij

uw gegevens delen en beschermen in relatie tot onze website www.simpelzorg.com (de “Website”).

Het plaatsen van cookies en het verwerken van persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in

overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief uitvoeringswet

van deze verordening, of de voorafgaande wetgeving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

(de “AVG”), de telecommunicatiewet en alle overige privacywetgeving zoals die op dit moment geldt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen,

wanneer u onze Website bezoekt. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon niet beschadigen.

De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

De cookies zijn noodzakelijk om u een prettige ervaring op de Website te geven.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze Website goed te laten werken. Zonder

deze cookies kan onze Website niet goed functioneren. U kunt deze cookies dan ook niet uitzetten. Er

bestaat een onderscheid tussen permanente functionele cookies en sessie cookies. De sessie cookies

worden direct na uw bezoek van onze site verwijderd. De permanente cookies worden bewaard om te

voorkomen dat u niet telkens opnieuw dezelfde actie hoeft uit te voeren. Een voorbeeld hiervan zijn

aankopen die in een winkelwagen van een webshop voor u bewaard worden. Wij delen de gegevens

die wij inwinnen via deze cookies dan ook niet met derden.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de site goed kan functioneren. Door analytische

cookies weten wij bijvoorbeeld waar op onze site naar wordt gezocht, hoe lang het duurt voordat

pagina’s geladen zijn en waarop op onze Website door onze bezoekers wordt geklikt. Analytische

cookies mogen soms worden geplaatst zonder uw toestemming. Andere analytische cookies worden

uiteraard alleen met uw toestemming geplaatst.

Google Analytics: Voor onze analytische diensten maken we gebruik van Google Analytics van het

Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te ontvangen

over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google Analytics plaatst een permanent cookie om uw

webbrowser te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen

gegevens met Google die wij op basis van de AVG met Google mogen delen. Wij gebruiken deze

informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als

individu te kunnen identificeren. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om uw gegevens te

delen met derden. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent door de cookies uit te

schakelen in uw browser. Google kan wel verplicht worden de gegevens aan derden te verschaffen

indien Google daartoe wettelijk verplicht wordt. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel

mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door

Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de Privacy Shield

principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van

Handel. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van

eventuele persoonsgegevens.

Sociale media cookies

Op deze pagina zijn buttons van sociale netwerken als Facebook en Twitter opgenomen. Deze

buttons werken door stukjes code die van deze netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze

code worden cookies op de Website geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de

privacyverklaring van het respectievelijke sociale mediabedrijf (welke regelmatig kunnen wijzigen) om

te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Cookiebeleid

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bedrijven als LinkedIn,

Twitter, Facebook en Google + houden zich aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het

Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is

van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens zoals

bedoeld in de AVG.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wil wijzigingen of verwijderen of

als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wil laten overdragen aan u of aan een derde, dan

kunt u contact opnemen met SIMPELzorg door een e-mail te sturen naar info@simpelzorg.com of een

brief sturen aan:

SIMPELzorg B.V.

Staartblauwtje 16

3863 GT Nijkerk

Onvoorziene cookies

Wij proberen een zo goed mogelijk overzicht te houden over de cookies op onze Website. Het kan

voorkomen dat derden cookies plaatsen op onze Website. In dat geval vindt u deze cookies niet terug

in dit overzicht. Het gaat dan met name om embedded elementen. Hier is bijvoorbeeld sprake van als

een video die op Youtube is opgeslagen op onze Website wordt gedeeld. Komt u op onze Website een

cookie tegen die niet in dit overzicht staat? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons door

een mail te sturen naar info@simpelzorg.com.

Hoe wordt de verzamelde informatie beveiligd?

SIMPELzorg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens

te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken

veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het

aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, SIMPELzorg kan niet verzekeren dat de informatie op

de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk

voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de emails

tussen u en SIMPELzorg.

Hoe wordt de verzamelde informatie gedeeld?

Informatie verzameld met functionele cookies delen wij niet met derden. Informatie verkregen met

analytische cookies delen wij zonder uw toestemming alleen met derden nadat wij deze gegevens

hebben geanonimiseerd of nadat wij voor het delen van uw gegevens uw toestemming hebben

gekregen. Informatie verkregen met tracking cookies delen wij alleen met derden indien wij daartoe uw

toestemming hebben gekregen.

Kinderen

Onze website plaatst niet bewust cookies wanneer de computer, tablet of mobiel wordt gebruikt door

iemand die jonger is dan 16 jaar ("Kinderen"). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke

gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen

wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft

dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact

met ons opnemen via info@simpelzorg.com. Indien wij van u persoonsgegevens hebben verkregen

toen u een kind was, dan zullen wij ons inspannen op uw verzoek deze persoonsgegevens

verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dan

kunt u contact met ons opnemen via

Zeggenschapswijziging

Wanneer SIMPELzorg, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een

andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement,

ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte

Cookiebeleid

of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in dit Cookiebeleid moeten

opvolgen.

Wijzigingen

SIMPELzorg kan van tijd tot tijd dit Cookiebeleid aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd

om dit Cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van dit Cookiebeleid treden in werking

op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over dit Cookiebeleid, dan kunt u contact opnemen met SIMPELzorg door

een e-mail te sturen naar info@simpelzorg.com.

©2020 by SIMPELzorg B.V. | Alle rechten voorbehouden